Poštovani,

Zahvaljujemo se što ste izdvojili vreme da odgovorite na pitanja koja se odnose na Vaše iskustvo prilikom posete BENU Apotekama. Vaši odgovori biće korišćeni isključivo za unapređenje naše usluge.

Popunjavanje ankete će Vam oduzeti nekoliko minuta.

Želimo da istaknemo da jako cenimo Vašu podršku!

Učešće u anketi je dobrovoljno. Vaši komentari će biti tretirani kao poverljivi i sačuvani kao anonimni i neće biti prosleđivani trećoj strani.

Kontakt podaci (broj telefona i/ili e-mail adresa) biće korišćeni u cilju identifikacije i kao kontakt za dobitnike nagrade.

Hvala na pažnji.

 


Molimo Vas da objektivno popunite ovaj anketni list, kako bismo imali pravi uvid u Vaše zadovoljstvo našom uslugom. Odaberite jednu od ponuđenih ocena od 1 do 5.

Hvala unapred!

1. Prilikom Vaše poslednje posete apoteci, koliko je apoteka bila snabdevena proizvodima koji su Vam bili potrebni?

1
2
3
4
5
Prilikom ocenjivanja izaberite jednu od ponuđenih ocena u rasponu od 1-5
1 - najlošija ocena
5 - najbolja ocena

2. Prilikom Vaše poslednje posete apoteci, koliko ste morali da čekate na uslugu našeg osoblja?

1
2
3
4
5
Prilikom ocenjivanja izaberite jednu od ponuđenih ocena u rasponu od 1-5
1 - najlošija ocena
5 - najbolja ocena

3. Prilikom Vaše poslednje posete apoteci, koliko je naše osoblje bilo profesionalno?

1
2
3
4
5
Prilikom ocenjivanja izaberite jednu od ponuđenih ocena u rasponu od 1-5
1 - najlošija ocena
5 - najbolja ocena

4. Prilikom Vaše poslednje posete apoteci, koliko je naše osoblje bilo zainteresovano za Vaše potrebe?

1
2
3
4
5
Prilikom ocenjivanja izaberite jednu od ponuđenih ocena u rasponu od 1-5
1 - najlošija ocena
5 - najbolja ocena

5. Da li vam je savet koji ste dobili u apoteci pomogao prilikom korišćenja proizvoda?

NE
DA

6. Prilikom Vaše poslednje posete apoteci, koliko su naša apoteka i naši zaposleni bili čisti i uredni?

1
2
3
4
5
Prilikom ocenjivanja izaberite jednu od ponuđenih ocena u rasponu od 1-5
1 - najlošija ocena
5 - najbolja ocena

Prostor za unapređenje je vezan za:

Unesite komentar na sledećoj stranici.

U donje polje možete upisati Vaš predlog za unapređenje usluge u BENU apotekama.

Svakog meseca ćemo nagraditi po jedan predlog za koji procenimo da može najviše doprineti poboljšanju naših usluga a u isto vreme i vašem zadovoljstvu prilikom posete BENU apotekama. Nagrada je BENU poklon kartica u vrednosti od 10,000 dinara koju možete potrošiti u nekoj od naših apoteka, po Vašem izboru.

Zahvaljujemo se na učešću.