Hajde da zajedno pobedimo Corona virus!

MANJA GUŽVA VEĆA ŠANSA ZA POBEDU!

Mala pravila su danas velika pomoć u zaštiti i očuvanju zdravlja! Pobedimo Corona virus zajedno!

Corona virus (Covid 19) je naša stvarnost, ali ako uradimo sve što možemo, manje nas će oboleti, a epidemija će kraće trajati.

Hajde da zajedno pobedimo Corona virus!

Mala pravila su danas velika pomoć u zaštiti i očuvanju zdravlja! Pobedimo Corona virus zajedno!