MENOPAUZA

PSIHOLOŠKE REAKCIJE I PROMENE

Žene bi trebalo da prihvate svoje godine s ljubavlju. Svaka godina je nosilac nekog životnog iskustva koje se može iskoristiti za postizanje većeg zadovoljstva i uspeha. Fokusirajte svoju energiju na budućnost, a ne na prošlost i propuštene šanse.

Menopauza je važan period u životu žene. Hormoni menjaju reproduktivni sistem žene, utiču na telesne promene (npr. gojaznost, opuštanje kože, bore, promene u seksualnom životu…) i prirodnim putem javljaju se fiziološki simptomi karakteristični za ovaj proces. Hormonalne promene prate i psihološke promene koje brinu žene. One često misle da je njihov emotivni život, a i ceo proces telesnih promena, izvan njihove kontrole, što dovodi do osećanja bespomoćnosti. Međutim, žene mogu da utiču na ovaj proces fizičkog i psihološkog tranzita, iako ne misle uvek tako.

 

Emocije i menopauza

Svaka žena ima jedinstven individualni način upravljanja emocijama u ovom periodu, pa će neke lakše da se nose s promenama i emocijama, a neke teže. Kako će žena da se nosi s emocijama u ovom periodu ne zavisi samo od hormona nego i od načina na koji je emocije razumevala, prihvatala i nosila se sa njima tokom života.

Žene u menopauzi se suočavaju sa čestim promenama raspoloženja, bez jasnog uvida u to da li ih pokreću neke spoljašnje situacije ili ne. Ne mogu jasno da prepoznaju svoje emocije, nemaju ni strpljenja da definišu šta ih uznemirava ili plaši, samo osećaju i reaguju. Burne i agresivne reakcije mogu biti način reagovanja na stresne situacije, ali i način nošenja sa promenama koje dolaze sa menopauzom.

Nedostatak motivacije, smanjenje želje i volje usklađivanja sa svakodnevnim i životnim okolnostima često predstavljaju prozor kroz koji ranjivost žene ulazi i postaje veća. Osećaj tuge i nedostatak razumevanja za sebe, druge i životne okolnosti povećavaju anksioznost i napetost.

Ako se tome dodaju nesanice, valunzi i druge fiziološke promene karakteristične za menopauzu, žene često imaju doživljaj da su potpuno druge osobe u odnosu na ranije. I umesto da prihvate to stanje kao jednu fazu svog sazrevanja, žene se obično bore protiv promena i trude se da ih zaustave.

Anksioznost i depresivna stanja se često vezuju za menopauzu. Međutim, ti problemi nisu isključivo vezani za hormonalni status žene. Ako je žena ranije imala psihološke probleme, bila anksiozna ili depresivna, ako joj je kvalitet emotivnog života bio narušen i pre, može se očekivati da će se u ovom periodu simptomi tih stanja samo pojačavati. Ženama koje su imale traumatična životna iskustva koja su bitno menjala njen doživljaj sebe, uticala na strategije nošenja s emocijama, kao i na kvalitet njenog psihološkog funkcionisanja, biće neophodna stručna pomoć.

 

Seksualnost i samopouzdanje

Hormonalne promene donose telesne i fizičke promene koje se mogu direktno odraziti na doživljaj sebe i svoje seksualnosti. U toku menopauze može se smanjiti libido ili seksualna želja, mada to nije pravilo. Neke žene postaju slobodnije u seksualnim odnosima jer su oslobođene straha od trudnoće ili imaju želju da probaju drugačiji seksualni život od onog koji su vodile. Drugim ženama je više potrebna bliskost i razumevanje partnera. Međutim, seksualnost žene najviše zavisi od njenog doživljaja sebe. Suočavanje sa fizičkim promenama ponekad može biti praćeno uverenjem „nisam više mlada, lepa i privlačna“. Ako je to uverenje prihvaćeno kao apsolutno tačno, javiće se problemi sa samopouzdanjem.

Suočavanje sa saznanjem da je mladalački izgled na izmaku može pobuditi neprijatna osećanja, pogotovo kod žena kojima je fizički izgled veoma važan. Nezadovoljstvo fizičkim izgledom dalje dovodi do toga da se žena oseća loše u svojoj koži. Da bi prevazišle ove procese, mnoge žene se odlučuju za korekcije na svom telu, što i nije tako strašno ako se uporedo radi i na korigovanju unutrašnjeg doživljaja sebe. Razumevanje sebe, promena slike o sebi (ne samo one zasnovane na fizičkom izgledu), kao i prihvatanje osećanja u vezi s promenama koje se dešavaju može pomoći u proširivanju pozitivne slike o sebi i u jačanju samopouzdanja.

 

Pozitivno nošenje s menopauzom

Žene bi trebalo da prihvate svoje godine s ljubavlju. Svaka godina je nosilac nekog životnog iskustva koje se sada može iskoristiti za postizanje većeg zadovoljstva i uspeha. Fokusirajte svoju energiju na budućnost, a ne na prošlost i propuštene šanse i prilike. Prošlost ne možete da menjate, ali možete je koristiti kao dobru životnu lekciju da nešto promenite u sadašnjosti i budućnosti. Ako ste imale manje vremena za sebe jer ste bile posvećene porodici ili poslu, razmislite kako možete svoje slobodno vreme da reorganizujete i usmerite ga ka postizanju ličnog zadovoljstva.