Zdravlje žena

Zdravlje žena u brojkama

Poslednjih decenija dosta je rađeno na poboljšanju zdravlja žena, ali one se i danas suočavaju sa brojnim izazovima. Svetska zdravstvena organizacija napravila je listu najčešćih problema sa kojima su suočene žene širom sveta.

Piše: Milan Marjanović

 

Kancer: Dva najčešća karcinoma koja pogađaju žene su

karcinom dojke i grlića materice. Rano otkrivanje je ključno za izlečenje. Poslednje brojke pokazuju da svake godine pola miliona žena umire od raka grlića materice, a isto toliko od karcinoma dojke.

 

Reproduktivno zdravlje: Seksualni i reproduktivni problemi odgovorni su za trećinu zdravstvenih tegoba kod žena uzrasta od 15 do 44 godine. Nezaštićeni seks je glavni problem kod žena i devojčica u zemljama u razvoju.

 

Zdravlje majki: Samo tokom 2013. godine umrlo je 300.000 žena od komplikacija tokom trudnoće i porođaja. Ovo se ne bi desilo da su imale pristup informacijama o planiranju porodice i da su imale dobre osnovne uslove života.

 

HIV: Tri decenije od epidemije AIDS-a, mlade žene su glavni nosioci novih HIV infekcija. Ovo mlade žene posebno čini ranjivim na tuberkulozu koja je vodeći uzrok smrti žena od 29 do 59 godina u siromašnim zemljama.

 

Seksualno prenosive infekcije: Osim HIV-a, treba raditi na sprečavanju hlamidije, gonoreje i sifilisa. Nelečeni sifilis je odgovoran za 200.000 mrtvorođenih beba i brojne pobačaje.

 

Nasilje nad ženama: Svaka treća žena mlađa od 50 godina je doživela fizičko nasilje. Dužnost svakog zdravstvenog radnika je da pruži podršku žrtvama nasilja.

 

Nezarazne bolesti: Prema podacima iz 2012. godine, u svetu je od nezaraznih bolesti umrlo 4.7 milina žena, pretežno u siromašnim zemljama. Duvan, alkohol, gojaznost, saobraćajne nesreće i droga su najčešći uzroci smrti.

 

Mentalno zdravlje: Brojni dokazi ukazuju da su žene sklonije anksioznosti i depresiji. To je vodeći uzrok smrti kod žena ispod 60 godina.