062 222 888
 

Politika privatnosti ZU Apoteke BENU Beograd

OSNOVNE INFORMACIJE O RUKOVAOCU PODACIMA

SVRHA I OSNOV PRIKUPLJANJE PODATAKA:

Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka) odnosno kada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa vama.

Naša zdravstvena ustanova prikuplja i obrađuje osnovne podatke od Vas

 1. Prikupljanje i obrada se vrše u cillju zaključenja i izvršenja kupoprodajnog ugovora o prodaji naših proizvoda, sa Vama. Izvršenje kupoprodajnog ugovora podrazumeva obrada Vaše poružbine, isporuka proizvoda, kontaktiranje i obaveštenje o statusu poručene robe, rešavanja prigovora i reklamacija. Skrećemo pažnju da se prikupljanje podataka vrši i putem našeg Call centra, putem određenog sredstva komunikacije, kada će nam biti potrebni vaši kontakt podaci kako bismo na najbrži način rešili eventualni problem ili odgovorili na pitanja koja imate za nas.
 2. Isto tako koristimo vaše podatke kod rezervacije lekova u cilju planiranje Vaše terapije.
 3. Vaše podatke o ličnosti (email i broj telefona) isto tako ćemo koristi u marketinške svrhe i obaveštavati Vas našim proizvodima, uslugama, akcijama i promocijama, ukoliko se složite sa tim prilikom registracije. Pod našim proizvodima a u svrhu marketinškog obaveštavanja smatramo sve proizvode koji nisu lekovi. U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost, potrebno je da opoziv date saglasnosti pošaljete e-mailom na adresu: online@benu.rs ili preporučenom poštom na adresu ZU Apoteka BENU Beograd, direkcija, Bulevar Peka Dapčevića 17, 11000 Beograd.
 4. Vaše podatke o ličnosti (ime, prezime, pol, email, kao i druge podatke koje nam otkrijete prilikom postavljanja pitanja) koje dobijemo prilikom vašeg korišćenja opcije Kontakt koristićemo isključivo u cilju davanja odgovora. Skrećemo pažnju da opciju Kontakt koristite za sva opšta pitanja koja se tiču korišćenja našeg web sajta, načina kupovine i rezervacije. U skladu sa tim molimo vas da opciju Kontakt ne koristite za postavljaje stručnih pitanja koja biste postavili farmaceutu kao i da u pitanju ne otkrivate vaše posebne podatke o ličnosti a posebno ne one koji se tiču vašeg zdravstvenog stanja kako ZU Apoteka BENU Beograd ne vrši obradu ovih podataka i isti ukoliko budu poslati biće uklonjeni a željeni odgovor će izostati.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO:

 • Ime i prezime;
 • adresa isporuke;
 • grad;
 • poštanski broj;
 • broj telefona;
 • e-mail adresa;
 • pol

PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

 1. da Vam omogućimo pristup vašim podacima o ličnosti
 2. da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo
 3. da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti
 4. da zahtevate brisanje podataka o ličnosti
 5. da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju
 6. da podnesete pravo na prigovor
 7. da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu
 8. da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti
 9. Pravo da podnesete tužbu povereniku

ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI I DELJENJE SA TREĆIM STRANAMA

PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

KOLAČIĆI

GOOGLE ANALYTICS

MAPBOX