NAGRADNI KONKURS

BENU E commerce – najkreativniji slogan

OPŠTA PRAVILA „BENU E commerce – najkreativniji slogan“ NAGRADNOG KONKURSA I OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

1.NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator Kreativnog konkursa pod nazivom ,,BENU e-commerce – najkreativniji slogan“ (u daljem tekstu „Konkurs”) je Apotekarska ustanova BENU iz Beograda, Kosovska 4, matični broj: 17571206 (dalje: ,,Organizator”).

U isto vreme Organizator je i Rukovalac podacima ličnosti shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Za više informacija o obradi podataka o ličnosti pogledajte deo ispod pod rednim brojem 8- Zaštita ličnih podataka.

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom ,, BENU e-commerce –najkreativniji slogan“ (u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje putem Instagram stranice BENU Srbija - u daljem tekstu Instagram stranica @benuapoteka . Konkurs se organizuje za period počev od 19.03.2021. do 01.04.2021. u 23:59. Konkurs se organizuje radi nagrađivanja najkretivnijih potrošača.

 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na Konkursu potrebno je:

1. Da budete fanovi IG stranice @benuapoteka https://www.instagram.com/benuapoteka/?hl=en

2. Da u komentaru ispod objavljenog posta nagradnog konkursa „ BENU E-comm – najkreativniji slogan „ učesnici napisu svoj kreatvni slogan o dnevnoj nezi.

Svi učesnici moraju biti punoletni. Učestvovanje u Konkursu sa lažnih profila je zabranjeno. Zabranjeno je i korišćenje botova/proxy-ja/VPN-ova i sličnih "3rd party programa" koji sakrivaju indentitet i menjaju IP adresu. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profilne slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata. Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalifikovati svakog  Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim profilom(ima) kako bi učestvovao u Konkursu. Organizator zadržava pravo da diskavilifikuje Učesnike od učestvovanja u Konkursu ukoliko su njihovi komentari i sadržaj istih uvredljivi na rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

 

5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA

Konkurs je podeljen u 2 (dve) faze, i to:

(1) Faza praćenja profila @benuapoteka i u komentaru ispod objave nagradnog konkursa i pisanja kreativnog slogana o dnevnoj nezi.

(2) Faza objavljivanja pobednika. Nakon završetka konkursa Organizator objavljuje imena dobitnika na IG stranici @benuapoteka, u komentaru ispod objave koja komunicira nagradni konkurs , 02.04.2021. Nakon što izabrani učesnici – pobednici Konkursa pošalju svoje podatke (svoje ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobilnog telefona za potrebe provere i slanja nagrade) Organizatori kontaktiraju pobednike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o slanju nagrada. Potrebno je da pobednici Konkursa pošalju svoje podatke u inbox Instagram profila @benuapoteka najkasnije do 04.04.2021. kako bi ostvarili pravo na nagradu. Ukoliko osoba koja je proglašena pobednikom Konkursa, odnosno koja je stekla pravo na nagradu postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da joj dodeli nagradu.

 

6. NAGRADE

Fond nagrada se sastoji od ukupno 5 (pet) paketa nagrada:

1x TERRANOVA multivitaminski porodicni paket

1x MAX MED Imuno-Detox paket za celu porodicu

1x Vichy paket

1x La Roche Posay paket

1x Paket kozmetike u vrednosti odo 30 000 RSD (URIAGE i APIVITA)

Preuzimanje nagrade:

Nagrade će dobitnicima organizator poslati na kućnu adresu, nakon objavljivanja pobednika i dogovora o slanju nagrade. Rok za dostavu nagrade je 14 radnih dana od navedenog roka za dostavu podataka pobednika Konkursa. Jedan učesnik može da osvoji samo jednu nagradu. Učesnici koji učestvuju u Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje koje je Organizator predvideo i koje će objaviti nakon imenovanja dobitnika. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Organizator dostavlja nagrade samo na teritoriji Republike Srbije. Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korišćenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile. Obaveza organizatora prestaje preuzimanjem nagrade od strane Pobednika.

 

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

 

8. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Prijavljivanjem za učešće u Konkursu dajete saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u svrhu učestvovanja u Nagradnom konkursu.

Kontakt Lica za zaštitu podataka o ličnosti: milos.krstic@benu.rs

Podaci koje prikupljamo od vas ukoliko budete pobednik su: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobilnog telefona za potrebe provere i slanja nagrade.

Imate pravo da u svakom trenutku zatražite od nas:

1. da Vam omogućimo pristup vašim podacima o ličnosti

U svakom trenutku imate pravo da od nas zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju,kategoriju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, period tokom kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima delimo Vaše podatke.

 

2. da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo

Imate pravo da zahtevate da Vam damo kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko ne zahtevate Vam se kopija dostavi na drugi način.

 

3. da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti

Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli.

 

4. da zahtevate brisanje podataka o ličnosti

U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.

 

 

5. da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju:

da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate oganjičenje upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja,ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima.

 

6. da podnesete pravo na prigovor

Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka.

 

7. da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu

Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da tražite od nas da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.

 

8. da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti

Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva.

 

9. da podnesete tužbu povereniku

U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti.

Navedena prava od 1-8 možete ostvariti slanjem takvog zahteva u inbox IG stranice @benuapoteka

Organizator obrađuje i čuva lične podatke Učesnika u svrhu održavanja Konkursa i u meri i za vreme koje je neophodno. Organizator obaveštava Učesnike da će njihovi lični podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u kompjutersku datoteku u vlasništvu Organizatora. Organizator se obavezuje da će ispuniti svoje obaveze kako bi lični podaci ostali poverljivi i svoju dužnost čuvanja ličnih podataka, kao i da će preduzeti potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Lični podaci neće biti podeljeni ni jednoj organizaciji koja nije povezana s Organizatorom, nego će isti biti sakupljeni, obrađivani, prosleđivani i čuvani na način propisan primenjivim propisima Republike Srbije koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

 

Lista obrađivača:

-Kreativa New Formula d.o.o. Beograd, Kneza Mihaila br. 1-3, 11000 Beograd, MB 20436999. (admistrator društvenih mreža za Organizatora).

Organizator može proslediti podatke o ličnosti i drugim obrađivačima ili primaocima kada je to neophodno (posebno prevozniku ili pošti).

 

9. ODGOVORNOST, ODRICANJE OD GARANCIJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Svi Učesnici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursu (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Učesnik je odgovoran za sve troškove, poreze, tarife ili carine, koji bi mogli nastati usled učestvovanja ili osvajanja nagrade u Konkursu.

Učesnik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano za ovaj Konkurs u inbox Instagram stranice @benuapotkea, uz naznaku Predmet: ,, BENU E-commerce najkreativnji slogan“ konkurs.

Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnici iz bilo kog razloga ne uspeju da pristupe Instagram stranici @benuapoteka. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak komentara na Instagram stranici @ benuapoteka, kao ni za kašnjenje, loše upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Kako bi učestvovao u Konkursu, Učesnik prihvata sve uslove i pravila Konkursa.

Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web stranice ili usled kršenja bilo koje garancije, učestvovanja u Konkursu ili na drugom mestu.

 

10. PREKID KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Konkurs, uz ili bez prethodnog obaveštenja Učesnicima.

U Beogradu, 15.3.2021.