FONDACIJA PODRŽI ŽIVOT

BUDIMO TU ZA NAŠU DECU

Fondacija Podrži život osnovana je u martu 2014. godine, na inicijativu našeg poznatog glumca Sergeja Trifunovića. Uvidevši da u Srbiji ima bolesne dece kojoj je potrebna pomoć, rešio je da ukaže na taj problem društveno-odgovornim angažovanjem. Do 2016. godine, fondacija je pokrenula 43 humanitarne akcije za bolesnu decu, od kojih su sve realizovane.

KAKO SE POKREĆE HUMANITARNA AKCIJA?

Humanitarna akcija za bolesnu decu se pokreće podnošenjem molbe od strane roditelja bolesnog deteta, koji je dužan da dostavi i lekarsku dokumentaciju, kao i predračun za lečenje u bolničkoj ustanovi u Srbiji, ili van granica naše zemlje, a prikupljena sredstva se koriste za nabavku lekova, ortopedskih pomagala i drugih neophodnih stvari za nesmetan život deteta.

Nakon prispeća dokumentacije, lekarska komisija Fondacije, sačinjena od vrhunskih lekara specijalista pedijatrije, uzima u razmatranje pristigle molbe, vrši njihovu stručnu analizu i daje preporuku Upravnom odboru Fondacije, kako bi se pokrenula humanitarna akcija. Upravni odbor sačinjen je od eminentnih ličnosti iz oblasti nauke, književnosti, kulture, obrazovanja, sporta i dr., i nakon razmatranja preporuke lekarske komisije donosi odluku o pokretanju humanitarne akcije.

Fondacija Podrži život pomoću svojih medijskih kanala, ali i partnera, vrši javno animiranje građana Srbije da podrže humanitarne akcije fondacije, a podrška se ostvaruje slanjem humanitarnih sms poruka na broj 5757, čime se donira 100 RSD, kao i direktnim uplatama donacija na dinarski račun broj 205-999-98 ili devizni račun broj 0070800039876.

ŠTA SE DEŠAVA KADA SE PRIKUPE SREDSTVA?

Nakon okončanja humanitarne akcije, prikupljeni novac se uplaćuje direktno ustanovama u kojima se vrši lečenje ili kod kojih se vrši nabavka leka ili nekog drugog medicinskog pomagala. Fondacija Podrži život strogo vodi računa da

sredstva direktno idu na račun klinika, te da se ista ne uplaćuju roditeljima, već se namenski preusmeravaju, u cilju izbegavanja zloupotrebe.

Fondaciju podržavaju mnoge uspešne kompanije u Srbiji, koje sa njom imaju zaključen ugovor o međusobnoj saradnji, pa mnoge od njih na mesečnom nivou uplaćuju određena sredstva, dok pojedine kompanije organizuju različite humanitarne akcije. Fondacija je takođe podržana i od strane manjih grupa građana, građanskih i studentskih udruženja, koji u skladu sa svojim mogućnostima daju svoj doprinos u humanitarnom radu.

Više o trenutnim humanitarnim akcijama možete saznati putem sajta Fondacije Podrži život: www.podrzizivot.com

Podržite i vi našu decu, jer vaše malo nekome znači mnogo!