ELEKTRONSKI RECEPT

Lekovi uz elektronski recept u svim BENU Apotekama

Sa eReceptom, izdatim u Domovima zdravlja širom Srbije, pacijenti mogu podići svoju terapiju u svim BENU Apotekama jer su umrežene sa platformom eApoteka i obeležene eRecept nalepnicama.

Zahvaljujući potpuno zaokruženom pristupu, pacijenti sa hroničnom terapijom će pomoću eRecepta moći da podižu mesečnu terapiju bez odlaska kod lekara u periodu od dva do šest meseci, ukoliko je procena lekara da pacijentu nisu neophodne kontrole u navedenom periodu. Bez obzira gde je prvi put podignuta terapija, eRecept se može realizovati u svim BENU apotekama, a sve potrebne dodatne informacije možete dobiti kod farmaceuta u samoj apoteci.