HUMANITARNA ORGANIZACIJA

RADOST DECI

Humanitarna organizacija „Radost deci” je osnovana u januaru 2014. godine i do sada smo ostvarili saradnju sa više ustanova socijalne zaštite, Specijalnom školom, MNRO udruženjima i sa roditeljima dece sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

 

Humanitarna organizacija „Radost deci” vaninstitucionalnim aktivnostima i programima, aktivno učestvuje u procesu inkluzije kao i u senzitizaciji društva ka osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Trudimo se da entuzijazmom i drugačijim pristupom osluškujemo i poštujemo potrebe dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Naš rad se zasniva na vaspitno-obrazovnim programima inkluzivnog karaktera, kao što su:

Socijalna integracija (poseta pozorištu, bioskopu, izlazak u kafić, poseta muzejima i sportskim događajima, organizovane grupne proslave).

Program Upoznajmo Srbiju (putovanjem kroz Srbiju, deca i mladi sa smetnjama u intelektualnom razvoju imaju priliku da se upoznaju sa različitim geografskim predelima, kao i sa istorijsko-kulturnim tekovinama naše zemlje).

Manifestacije (manifestacije koje organizujemo i na kojima učestvujemo su kulturno-umetničkog i inkluzivnog karaktera. Zamišljene su kao povezivanje dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju s decom redovnih osnovnih škola).

•  Vaspitno-obrazovne i kreativne radionice (cilj ovih radionica je sticanje i proširivanje novih veština i znanja. Neki od programa su: terapijsko slikanje, radno okupacione aktivnosti, oslikavanje lica i tela, IT sekcija i druge).

Pozivamo sve ljude dobre volje da nas podrže u poboljšanju položaja dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Humanitarna organizacija „Radost deci”,

Pilota Mihaila Petrovića 77a,

11090 Beograd;

Telefon: 0112380207;

Е-mail: info@radostdeci.org, www.radostdeci.org;

Tekući račun 205-203159-62

Komercijalna banka A.D.