OPŠTA PRAVILA

„VELIKI BENU NAGRADNI KONKURS “ NAGRADNOG KONKURSA

OPŠTA PRAVILA „VELIKI BENU NAGRADNI KONKURS “ NAGRADNOG KONKURSA

1.NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator Kreativnog konkursa pod nazivom ,,VELIKI BENU NAGRADNI KONKURS“ (u daljem tekstu „Konkurs”) je AU BENU Apoteka BENU Beograd, sedište Kosovska 4, Beograd PIB 103535073, MB 17571206 (dalje: ,,Organizator”).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom ,, VELIKI BENU NAGRADNI KONKURS“ (u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje putem Instagram stranice AU Apoteka BENU Beograd - u daljem tekstu Instagram stranica @benuapoteka. Konkurs se organizuje za period počev od 24.02.2021. do 28.02.2021. u 23:59. Konkurs se organizuje radi nagrađivanja lojalnosti potrošača.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na Konkursu potrebno je:

1. Da budete fanovi IG stranice @benuapoteka - https://www.instagram.com/benuapoteka/?hl=sr

2. Da u komentaru ispod objavljenog posta „VELIKI BENU NAGRADNI KONKURS Učesnici pozovu još 2 osobe da zaprate našu Instagram stranicu @benuapoteka i napišu kreativan komentar na temu: „Zašto volite da kupujete u BENU apotekama?“

Svi učesnici moraju biti punoletni. Učestvovanje u Konkursu sa lažnih profila je zabranjeno. Zabranjeno je i korišćenje botova/proxy-ja/VPN-ova i sličnih "3rd party programa" koji sakrivaju indentitet i menjaju IP adresu. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa i njihovi sadržaji će biti obrisani. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profilne slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata. Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalifikovati svakog  Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim profilom(ima) kako bi učestvovao u Konkursu. Organizator zadržava pravo da diskavilifikuje Učesnike od učestvovanja u Konkursu ukoliko su njihovi komentari i sadržaj istih uvredljivi na rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Učesnici Konkursa pristaju, bez pogovora, da Organizator može koristiti mejl adrese ustupljene putem Konkursa za potrebe slanja promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Učesnicima.

5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA

Konkurs je podeljen u 2 (dve) faze, i to:

(1) Faza praćenja i tagovanja još 2 osobe, gde sva 3 učesnika moraju da prate Instagram profil @benu apoteka, a jedna osoba treba da ostavi kreativan komentar na pitanje „Zašto volite da kupujete u BENU apotekama?“

(2) Faza objavljivanja pobednika. Nakon završetka konkursa Organizator objavljuje imena dobitnika na IG stranici @benuapoteka, u komentaru ispod objave koja komunicira nagradni konkurs , 01.03.2021. Nakon što izabrani učesnici – pobednici Konkursa pošalju svoje podatke (svoje ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobilnog telefona za potrebe provere i slanja nagrade) Organizatori kontaktiraju pobednike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. Potrebno je da pobednici Konkursa pošalju svoje podatke u inbox Instagram profila @benuapoteka najkasnije do 02.03.2021. kako bi ostvarili pravo na nagradu. Ukoliko osoba koja je proglašena pobednikom Konkursa, odnosno koja je stekla pravo na nagradu postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da joj dodeli nagradu.

6. NAGRADE

Fond nagrada se sastoji od ukupno 3 (tri) nagrade:

3x Poklon vaučera u iznosu od 5.000 RSD za kupovinu u BENU apoteci – ukupno 15.000. RSD

Preuzimanje nagrade:

Nagrade će dobitnici preuzeti u dogovorenoj BENU apoteci, nakon objavljivanja pobednika i dogovora o preuzimanju nagrade. Rok za dostavu nagrade je 6 radnih dana od navedenog roka za dostavu podataka pobednika Konkursa. Jedan učesnik može da osvoji samo jednu nagradu. Učesnici koji učestvuju u Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje koje je Organizator predvideo i koje će objaviti nakon imenovanja dobitnika. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Organizator dostavlja nagrade samo na teritoriji Republike Srbije. Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korišćenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile. Obaveza organizatora prestaje preuzimanjem nagrade od strane Pobednika.

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

8. PUBLICITET I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA Prijavljivanjem za učešće u Konkursu dajete saglasnost Organizatoru da Vašu mejl adresu može da prikuplja i obrađuje u marketinške svrhe.

Vaši lični podaci biće korišćeni u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka i isključivo za navedenu svrhu. Ovlašćeni ste da se u svakom trenutku usprotivite korišćenju Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe, kao i da zahtevate da Vam se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje Vaših ličnih podataka, kao i da povučete datu saglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje Vaših ličnih podataka, kao i povlačenje date saglasnosti smatraće se odustankom od učešća u Konkursu. Navedena prava možete ostvariti slanjem takvog zahteva u inbox IG stranice BENU Apoteka.

Organizator obrađuje i čuva lične podatke Učesnika u svrhu održavanja Konkursa i u meri i za vreme koje je neophodno. Organizator obaveštava Učesnike da će njihovi lični podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u kompjutersku datoteku u vlasništvu Organizatora. Organizator se obavezuje da će ispuniti svoje obaveze kako bi lični podaci ostali poverljivi i svoju dužnost čuvanja ličnih podataka, kao i da će preduzeti potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Organizator zadržava pravo da Učesnicima, povremeno, elektronskim putem slati obaveštenja o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi mogle da ih zanimaju. Ovu uslugu mogu odjaviti u bilo kom trenutku. Njihovi lični podaci neće biti podeljeni ni jednoj organizaciji koja nije povezana s Organizatorom, nego će isti biti sakupljeni, obrađivani, prosleđivani i čuvani na način propisan primenjivim propisima Republike Srbije koji uređuju zaštitu ličnih podataka. Učesnici pristaju da Organizator modifikuje ili na neki drugi način menja poslate prijave iz Konkursa ili neki njihov deo. Na dalje, Učesnici pristaju da predate prijave budu objavljene na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Učesnici učestvovanjem pristaju na fotografisanje prilikom preuzimanja nagrade, objavu i korišćenje njihovog imena, fotografije i adrese za potrebe promocije Konkursa i objave u medijima Organizatora, bez naknade. Svi Učesnici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursu (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Učesnik je odgovoran za sve troškove, poreze, tarife ili carine, koji bi mogli nastati usled učestvovanja ili osvajanja nagrade u Konkursu.

Učesnik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano za ovaj Konkurs u inbox Instagram stranice @benuapoteka, uz naznaku Predmet: ,, VELIKI BENU NAGRADNI KONKURS“ konkurs.

Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnici iz bilo kog razloga ne uspeju da pristupe Instagram stranici @benuapoteka. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak komentara na Instagram stranici @benuapoteka, kao ni za kašnjenje, loše upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Kako bi učestvovao u Konkursu, Učesnik prihvata sve uslove i pravila Konkursa.

9. ODRICANJE OD GARANCIJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web stranice ili usled kršenja bilo koje garancije, učestvovanja u Konkursu ili na drugom mestu.

10. PREKID KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Konkurs, uz ili bez prethodnog obaveštenja Učesnicima.

U Beogradu, 24.2.2021.