Korpa

Korpa je prazna. Ubacite proizvode koji su Vam potrebni.

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

POLITIKA PRIVATNOSTI APOTEKARSKE USTANOVE „BENU“

 

Ovde su sadržane informacije o obradi podataka o ličnosti kupaca ili posetilaca BENU internet sajta,  lica koja traže posao u našoj kompaniji, poslovnim partnerima. Tekst takođe pruža opšte informacije o obradi podataka o ličnosti pacijenata u pružanju zdravstvene zaštite u apotekama.

Informacije za naše zaposlene pružaju se interno.

1       OSNOVNE INFORMACIJE O RUKOVAOCU

 Rukovalac podacima je Apotekarska ustanova BENU iz Beogradaulica Bore Stankovića Makiš br 2, Matični broj:17571206. 

Stojimo na raspolaganju da vam odgovorimo na sva pitanja koja se tiču zaštite Vaših podataka:

Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti: dpo@benu.rs

2.   SVRHA I OSNOV PRIKUPLJANJA PODATAKA:

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka) odnosno kada je neophodna za izvršenje kupoprodajnog ugovora.

Pored toga obrađujemo vaše podatke o ličnosti kada je obrada: neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca, neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose,  neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca i neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

 

3.   NAŠA APOTEKARSKA USTANOVA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE OSNOVNE PODATKE OD VAS:

 

BENU ONLINE PRODAVNICA

 

 • NALOG KUPCA         

Nalog kupca koristi se prvenstveno za lakše poručivanje robe, rezervacije, praćenje statusa porudžbine i isporuku fakture. Kupac ima mogućnost da sam otvori nalog ili će moći da koristi opciju „Kupi kao gost“.

Kontakt podaci navedeni u obrascu (ime, prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, adresa isporuke, broj telefona) kao i podaci o ličnosti u obliku istorije kupovine biće obrađivani.

Kupac ima mogućnost da sam ažurira ili dopuni podatke; Kupac je odgovoran za tačnost podataka.

Gore navedeni podaci će se obrađivati tokom celog trajanja naloga.

Ako se nalog nije aktivno koristio u poslednje tri godine, ovi podaci o ličnosti će biti izbrisani.

U okviru naloga, kupac može da podesi oblik komunikacije – može da aktivira ili deaktivira razne vrste poslovnih poruka koje mu se mogu dostaviti. U slučaju da kupac ne želi bilo koji oblik komercijalne komunikacije, njegovi podaci sa obrasca za registraciju koristiće se samo za obradu pojedinačnih porudžbina i povezanih radnji ili u druge svrhe za koje nije potrebna saglasnost kupca. Kupac ima mogućnost da sam otkaže nalog ili može da kontaktira Infoline BENU  (online@benu.rs).

Međutim, otkazivanje je moguće samo nakon završetka poslednje porudžbine.

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Da bi ispunio Kupoprodajni ugovor, BENU obrađuje podatke o ličnosti klijenta/kupca, u meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje Kupoprodajnog ugovora (ime i prezime, adresa stanovanja, adresa isporuke, e-mail adresa, telefon i podaci koji se tiču robe, podaci o fakturisanju).

Kupac ove podatke o ličnosti daje tokom poručivanja i prijema robe direktno ili putem svog korisničkog naloga, ako ima nalog.

Podaci prikupljeni po osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji robe se čuvaju 5 godina od dana zaključenja ugovora.

REZERVACIJA TERAPIJE 

Vaše podatke, ime i prezime, telefon, e-mail adresu koristimo kako bismo vam omogućili da izvršite rezervaciju željene terapije i preuzmete je u izabranoj apoteci.

Podatke o rezervacijama čuvamo 5 godina od dana kada je izvršena rezervacija.

MASOVNI BILTEN

BENU svim svojim kupcima od kojih je dobio e-mail adresu ili telefonski broj u vezi sa svojim poslovnim aktivnostima šalјe masovni bilten – tj. poslovnu poruku u vezi sa ponuđenim robama i uslugama. Takva komunikacija vrši se samo uz pristanak Kupca.

Ako kupac ne želi da prima ove komercijalne poruke, može izraziti svoje neslaganje koristeći link u e-mejlu na koji se takav bilten dostavlјa ili podešavanjem opcije za komunikaciju na korisnikovom nalogu; ili može da piše na online@benu.rs

POSLOVNA PORUKA (BILTEN PRILAGOĐEN KORISNIKU)

BENU nudi svojim kupcima mogućnost dobijanja individualizovanih poslovnih poruka, odnosno informativne e-mejlove, SMS, telefonske ponude i poštanske pošilјke od BENU. Ove komunikacije se tiču povolјnih akcija, popusta, promocija i atrakcija povezanih sa poslovanjem BENU i njegovih ugovornih partnera, uklјučujući telemarketing. Takva komunikacija vrši se samo uz pristanak Kupca. Za tu svrhu, BENU obrađuje podatke o ličnosti Kupca, što uključuje ime i prezime, e-mail, broj telefon, istoriju kupovine, adresu stanovanja, adresu isporuke. Ovi podaci o ličnosti se obrađuju u bazi podataka redovnih kupaca BENU. Kupac pristaje na ovu obradu dobrovolјno i stoga je može opozvati u bilo kom trenutku. Žalbe se mogu uložiti putem linka navedenog u poslovnoj poruci/e-mejlu ili na ovoj e-mail adresi online@benu.rs.

Obrada će uklјučivati automatsko donošenje odluka, uklјučujući profilisanje, ali bez pravnih efekata za subjekta podataka.

BENU PLUS program lojalnosti

Svrha obrade ličnih podataka je članstvo u programu lojalnosti „ BENU PLUS”, sakupljanje i korišćenje bodova u programu lojalnosti, kreiranje personalizovanih ponuda i obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima.

Više o Opštim uslovima BENU PLUS kartice i BENU PLUS programa kupaca, koji se nalaze ovde.

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo (1) na osnovu Vašeg pristanka (saglasnosti) (2) na osnovu zaključenja Ugovora sa Vama u cilju realizacije programa lojalnosti koji podrazumeva sakupljanje i korišćenje bodova.

Rukovalac prikuplja i obrađuje sledeće podatke: lične podatke navedene u pristupnici (ime, prezime, broj telefona, e-mail adresu, datum rođenja, pol), podatke o transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti programa BENU PLUS.

U okviru progama lojalnosti vršimo profilisanje Vaše istorije kupovine u cilju kreiranja i davanja pogodnosti, na koji način se ostvaruje svrha programa lojalnosti. Treba imati u vidu da i pored kreiranja pogodnosti u zavisnosti od Vaše istorije kupovine ne vršimo slanje marketinskih poruka bez Vaše izričite saglasnosti.

U slučaju da niste dali saglasnost za primanje marketinških poruka, o dodatnim pogodnostima koje ostvarujete kao član programa lojanosti, dobićete informacije u apoteci.

Saglasnost za obradu podataka možete dati u svrhu dobijanja personalizovanih ponuda i drugih marketinških obaveštenja o našim  uslugama i proizvodima putem SMS-a, VIBER-a, mail-a i drugih elektronskih servisa.

Vaše podatke obrađujemo dok traje vaše članstvo u programu lojalnosti.Nakon prestanka članstva vaše podatke ćemo arhivirati i čuvati 5 godina od dana prestanka u cilju eventualnog ostvarivanja pravnog interesa u tom periodu, nakon isteka kog roka će vaši podaci biti obrisani.

U svakom trenutku možete  istupiti iz programa lojalnosti. Istupanjem iz programa lojlanosti vaša kartica će biti poništena i nećete više moći da koristite benefite programa..

Istupanje iz programa, opoziv datih saglasnosti, ispravku/dopunu ili brisanje vaših podataka možete izvršiti u BENU apotekama, ili putem e-maila:  info@benuplus.rs.

  PITAJTE FARMACEUTA

BENU upravlјa online savetovalištem na svojoj web stranici i u tu svrhu obrađuje podatke o ličnosti lica u sklopu usluge Pitajte farmaceuta (ime i prezime, e-mail adresa, informacije koje dajete u okviru vašeg pitanja na osnovu kojeg možemo dati najispravniji odgovor a to su obično pol, težina, podaci o zdravstvenom stanju idr). BENU obrađuje gore navedene podatke iz obrasca na osnovu saglasnosti tokom perioda koji je strogo neophodan za davanje odgovora, ali najduže do 1 godine. Saglasnost se daje dobrovolјno i može se opozvati. Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti možete naći u Pravilima Pitajte farmaceuta; videti ovde.

ANKETA

Od velike nam je važnosti da čujemo vaše mišljenje o našoj usluzi i poboljšamo istu. Na našoj web stranici omogućili smo vam da učestvujetu u anketi za poboljšanje usluge. Na kraju ankete biće vam omogućeno da date predlog za unapređenje usluge, a najkreativnije predloge nagrađujemo. Prilikom učestvovanja u anketi obrađujemo broj telefona, e-mail adresu, kod koji se nalazi na vašem računu kao i sve komentare koje date u sklopu predloga za poboljšanje usluge.  Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka).

Vaše podatke čuvamo 6 meseci od dana anketiranja.

BENU može, po potrebi organizovati i druge ankete zadovoljstva na svojoj web stranici, ali će se obrada vršiti uvek na osnovu vaše vaše saglasnosti (pristanka) ukoliko podaci koji ostavljate mogu da dovedu do određivanja vašeg identiteta.

OSTAVLJANJE KOMENTARA NA WEB STRANICI

Omogućavamo korisnicima da ostave komentare na proizvode i naše članke koje objavljujemo, sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami određuju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti (na stranici proizvoda/članka). Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našoj web stranici, mi prikupljamo i vreme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

KANDIDATI ZA POSAO (KARIJERA ILI PRAKSA U BENU)

Vaše podatke obrađujemo ukoliko konkurišete za zaposlenje u kojoj je otvorena pozicija  (u dalјem tekstu „Poslodavac“) za sledeće svrhe:

 (a) Izbor odgovarajućeg zaposlenog/pripravnika u okviru tekućeg postupka odabira (zaklјučivanje radnog odnosa, stručnog osposobljavanja, prakse, stipendije)

Da bi se izabrali odgovarajući zaposleni i naknadno zaklјučio ugovor o radu (osposobljavanju, praksi, stipendiji) potrebno je obraditi podatke o ličnosti kandidata uklјučenih u postupak izbora. Prilikom popunjavanja prijave ostavljate nam podatke od koji mogu biti:

obavezni (ime, prezime, mesto stanovanja, telefon, stepen stručne spreme, grad u kojem biste radili i dr);

nisu obavezni (lokacija za rad, propratno pismo,  željena plata, poznavanje jezika i dr).

Pružanje ovih  podataka o ličnosti radi izbora odgovarajućeg kandidata u tekućem postupku odabira nije obavezno, međutim, bez njih Poslodavac neće moći da odluči o prijemu kandidata u radni  ili drugi odnos ili će usvajanje takve odluke biti znatno teže. 

(b) Moguće ponovno kontaktiranje sa ponudom posla, stručnog osposobljavanja, prakse, stipendije u budućnosti (nakon završetka postupka izbora)

Podaci o ličnosti kandidata mogu se takođe obrađivati za potencijalni dalјi kontakt sa ponudom posla u budućnosti, pod uslovom da je kandidat dao svoju saglasnost za takvu obradu. Podaci će se čuvati do kraja 3. kalendarske godine nakon završetka prvobitnog postupka izbora za zaposlenje odnosno do kraja 1. kalendarske godine za stručno ospobljavanje, praksu, stipendiju kada će se podaci izbrisati u narednoj godini. Saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku na: fledgehr@phoenixphrama.com

(c) Obrada u svrhu legitimnih interesa poslodavca

Kao rezultat postupka izbora, podaci o ličnosti neuspešnih kandidata takođe će se čuvati nakon završetka postupka kako bi se zaštitili legitimni interesi poslodavca. Ova obrada se stoga odnosi naročito na slučajeve kada poslodavac veruje da postoji rizik od sudskog spora sa (neuspešnim) kandidatom oko razloga odbijanja ili da bi se dokazala usklađenost sa svim zakonskim obavezama u slučaju inspekcije rada (ili drugih inspekcijskih tela) . U vezi sa ovom svrhom, podaci o ličnosti kandidata čuvaće se sve dok postoji rizik od mogućeg spora sa kandidatom ili kada je moguće da se poslodavac sankcioniše od strane kontrolnih organa, tj. generalno tokom 3 godine od kraj postupka izbora.

Obim obrade podataka o ličnosti strogo odgovara gore navedenim svrhama njihove obrade. Tako će poslodavac obrađivati uglavnom podatke o ličnosti navedene u prijavi  kandidata i u CV-u kandidata (ako je dostavlјen), ili u drugim dokumentima koje je on dostavio (dokumenta o obrazovanju, motivaciona pisma, itd.), Ili podatke lično dostavlјene tokom intervjua, itd. Svi ovi podaci treba da se odnose na prethodni rad kandidata, njegove veštine i znanja (kvalifikacije), a samim tim i preduslove za obavlјanje budućeg posla za poslodavca.

Podaci o ličnosti o kandidatima se uglavnom dobijaju direktno od kandidata, uglavnom unošenjem CV-a na veb stranicu BENU ili na veb stranicu poslodavca na serveru FledgeHr na koji upućuje web stranica BENU ili u okviru popunjenog upitnika koji će se predati poslodavcu. Podaci o ličnosti se takođe prikuplјaju kao deo aktivnosti Poslodavca (npr. procena kandidata od strane rukovodioca lјudskih resursa ili procena tehničkog znanja od strane relevantnog rukovodioca tokom postupka izbora). Podaci o ličnosti se takođe mogu dobiti iz drugih izvora, na primer putem profesionalnih (povezanih sa radom) društvenih mreža, posebno LinkedIn, ili od agencija za zapošlјavanje. Poslodavac ne vrši proveru prošlosti kandidata preko trećih lica.

 Poslodavac ne predviđa prenos ili otkrivanje podataka o ličnosti kandidata trećim licima, posebno ne trećim zemlјama izvan EU. Međutim, ne može se isklјučiti da će podaci o ličnosti biti dostupni eksternim partnerima i savetnicima Poslodavca (npr. advokati, revizori, banke, davaoci IT rešenja, itd.) ako postoji legitimni interes Poslodavca ili trećeg lica. Istovremeno, može postojati obaveza poslodavca da stavi na raspolaganje podatke o ličnosti kandidata, posebno državnim organima i drugim institucijama, ako to proizilazi iz zakonske regulative (npr. u slučaju kontrolnih tela, uklјučujući inspekciju rada, itd.).

Podaci o ličnosti pripravnika koji završavaju profesionalnu praksu u našim BENU apotekama takođe se obrađuju na sličan način (videti g).

PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA U APOTECI

Prilikom izdavanja lekova na recept u apotekama, bilo da je recept papirni ili elektronski, prikupljamo: ime i prezime pacijenta, adresu prebivališta, datum rođenja, LBO (lični broj osiguranika), broj kartice zdravstvenog osiguranja (KZO), broj zdravstvenog kartona u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se pacijent leči, JMBG (jedinstveni matični broj gradjanina),ime i prezime lekara, identifikacioni broj  lekara, naziv zdravstvene ustanove u kojoj radi lekar koji propisuje lek, ime, prezime, adresu i broj lične karte lica koje podiže lek, dijagnozu pacijenta i informacije o propisanom leku (naziv i količina), u više različitih svrha:

Izdavanja leka na recept civilnim i vojnim osiguranicima: ime i prezime pacijenta, datum rođenja, LBO (lični broj osiguranika), broj kartice zdravstvenog osiguranja (KZO), broj zdravstvenog kartona u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se pacijent leči, JMBG (jedinstveni matični broj gradjanina),ime i prezime lekara, identifikacioni broj  lekara, naziv zdravstvene ustanove u kojoj radi lekar koji propisuje lek, dijagnozu pacijenta i informacije o propisanom leku (naziv i količina).

Evidencije o prodaji lekova sa režimom uz lekarski recept: ime i prezime pacijenta i lekara, prodati lek (naziv i količina).

Vodjenja Knjige narkotike odnosno Knjige evidencije o prijemu i izdavanju opojnih droga: ime i prezime pacijenta, adresa prebivališta pacijenta, ime i prezime lekara koji je propisao lek, naziv  zdravstvene ustanove u kojoj radi lekar koji je propisao lek, ime, prezime, adresu i broj lične karte lica koje podiže lek, dijagnoza i izdati lek. Evidencija se vodi u papirnom obliku i čuva se 10 godina. Knjige narkotike i kopije recepata čuvaju se u zaključanim, metalnim ormarima, a nakon isteka roka čuvanja uništavaju na siguran način.

Fakturisanja lekova izdatih na elektronski recept i pomagala izdatih na obrazac OPP i elektronski recept Republičkom Fondu za zdravstveno osiguranje: prilikom fakturisanja podaci se elektronski prosleđuju Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje čiji smo ugovorni partneri, zajedno sa papirnim primercima specifikacija i obrazaca OPP (obrazac na osnovu kojeg osiguranik ostvaruje pravo na pomagalo, njegovo održavanje i remont)

Fakturisanja lekova i pomagala izdatih na vojni (papirni) recept: prilikom fakturisanja podaci se elektronski prosleđuju Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (SOVO) čiji smo ugovorni partneri, zajedno sa  papirnim primercima specifikacija i recepata.

PRUŽANJE DRUGIH USLUGA U APOTECI

U apoteci Vam omogućavamo i druge usluge kao što su:

Pregleda stanja kože pomoću uređaja Skin Anlyzer i Određivanja mineralno-vitaminskog statusa  telu pomoću uređaja Vitstiq, Savetovalište za dijabetes itd.

Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka).

PRIJAVA NEŽELJENE REAKCIJE NA LEK I MEDICINSKO SREDSTVO

Obrađivaćemo Vaše podatke u slučaju da prijavite neželjenu reakciju na lek (neželjena reakcija je svaka neželjena, slučajna ili štetna pojava povezana sa upotrebom određenog leka). Takvo  praćenje neželjenih reakcija naziva se farmakovigilanca.

-ako ste pacijent: možemo prikupljati vaše ime i prezime i/ili inicijale, datum rođenja, starosnu dob, pol, težinu, visinu. Takođe, prikupljamo i podatke koji se smatraju posebno osjetljivim ličnim podacima, a to su podaci o zdravlju odnosno istoriji bolesti i zdravstvenom stanju. Podaci o zdravlju obrađuju se samo kad je to važno i potrebno za pravilno dokumentovanje neželjene reakcije i za ispunjavanje zahteva u području farmakovigilance. Uz lične podatke, možemo prikupljati i podatke o proizvodu  za koji postoji sumnja da je doveo do neželjene reakcije, kao i podatke o istovremeno primenjivanim lekovima(terapijama), uključujući dozu koju uzimate ili koja vam je propisana, razlog zašto uzimate proizvod ili zašto vam je propisan, te bilo koje naknadne promene u vašem uobičajenom rasporedu uzimanja lekova, kao i podatke o neželjenoj reakciji koje ste imali, terapijama i  bilo koje dodatne relevantne informacije kao dopuna već prijavljenog slučaja.

ako ste Zdravstveni radnik koji izveštava: možemo prikupljati vaše ime i prezime, specijalnost,ustanovu gde ste zaposleni, adresu, telefon, e-mail.

U ispunjenju naših obaveza u području farmakovigilance, vaše podatke delimo za nadležnim regulatornim telima i nosiocem dozvole za lek na šta smo po regulative obavezni.

S obzirom na to da je sigurnost pacijenta važna, sve informacije koje prikupimo o vama u sklopu prikupljanih izveštaja o neželjenim reakcijama na lek čuvamo kako bismo s vremenom mogli pravilno da procenimo sigurnost primene proizvoda te se podaci čuvaju minimalno 10 godina od datuma primanja prijave.

SARADNJA SA POSLOVNIM PARTNERIMA

Na temelju poslovne saradnje prikupljamo podatke vezane  sklapanje  ugovora o nabavci, pozioniranju, zakupu ali i svih drugih ugovora koji omogućavaju vršenje naše delatnosti i izvršavanje poslovnih procesa i to: ime, prezime, adresa, JMBG, telefonski broj, tekući račun, e-mail i ostale slične podatke. Pravni osnov za ovu obradu zaključen  ugovor ili legitimni interes. Prikupljeni podaci čuvaju se se 10 godina od dana isteka ugovora odnosno shodno zakonskim odredbama.

VIDEO NADZOR U APOTEKAMA

U svrhu zaštite imovine, zaposlenih i pacijenata, svaka naša apoteka ima ugrađen sistem videonadzora. Pravni osnova za obradu ovih podataka koji obuhvataju snimke pacijenata, zaposlenih i objekata temelji se na legitimnom interesu Rukovaoca. Apoteke koje su pod videonadzorom označene su adekvatnim oznakama koje nedvosmisleno daju svim radnicima i trećim osobama do znanja da je prostorija pod videonadzorom pre nego što osoba uđe u parametar snimanja. Obaveštenja su istaknute na vidljivim mestima i sadrže sve potrebne podatke. Podaci dobijeni upotrebom videonadzora adekvatno su zaštićeni jer pravo pristupa ima samo ovlašćena osoba. Treće osobe nemaju pristup. Podaci se mogu dati nadležnim i merodavnim telima na njihov zahtev. Podaci će biti čuvani u sistemu 30 dana, te se po isteku roka brišu.

4.    PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

       Imate pravo da u svakom trenutku od BENU zatražite:

 • da Vam omogućimo  pristup vašim podacima  o ličnosti U svakom trenutku imate pravo da od naše ustanove zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju,kategoriju vaših podataka  o ličnosti koje čuvamo, period  tokom  kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima delimo Vaše podatke.  
 • da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo Imate pravo da od naše ustanove zahtevate da Vam damo kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko  ne zahtevate Vam se kopija  dostavi na drugi način.
 • da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i  da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli. 
 • da zahtevate brisanje podataka o ličnosti U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.
 • da ograničite  obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju:
 • da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate oganjičenje upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja,ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima. 
 • da podnesete pravo na prigovor Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor našoj apotekarskoj ustanovi na obradu Vaših podataka ukoliko se vaši podaci obrađuju na osnovu legitimnog interesa BENU. Isto tako imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je ono povezano da takvim direktnim oglašavanjem. 
 • da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da tražite od naše ustanove da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.
 • da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak  opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva.
 • da podnesete pritužbu povereniku U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti. (www.poverenik.rs)

5.    OBRAĐIVAČI

BENU može proslediti podatke o ličnosti Kupca drugim obrađivačima ili primaocima (posebno prevozniku ili pošti). Trenutna lista obrađivača je sledeća:

 • City Express d.o.o, registrovanim sedištem na adresi Kumodraška 240, Beograd, MB:17402145 (dostava porudžbine)
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING AMITAS D.O.O. BEOGRAD - Novi Beograd, Španskih boraca  67, MB 20931264 (delјenje podataka putem servera)
 • Cortex spol. s.r.o. registrovanim sedištem na adresi U Elektry 74/1c, 198 00 Prag 9, Republika Češka (delјenje podataka putem servera);
 • Kreativa New Formula d.o.o. Beograd, Kneza Mihaila br. 1-3, 11000 Beograd, MB 20436999.
 • Dodatno BENU je deo međunarodnog lanca PHOENIX  koji posluje na globalnom nivou.

Skrećemo pažnju da upravo zbog saradnje sa ostalim kompanijama koje se nalaze u okviru Grupe kojoj pripadamo možemo deliti vaše podatke o ličnosti unutar naše grupe kroz IT sisteme Grupe.

Kada  delimo Vaše podatke  o ličnosti i prenosimo na servere uvek je reč o serverima koji se nalaze u okviru EU ili u zemlju koja obezebeđuje adekvatan  novi zaštite u skladu sa propisima Republike Srbije. U slučaju kada to propisi naše zemlje nalažu sa  trećim licima imamo zaključujemo Ugovore o obradi podataka ličnosti u kojim je između ostalog predviđena obaveza da u koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili. Njihova obaveza je da Vaše podatke zaštite i drže ih u tajnosti i obezbede visok nivo zaštite kako bi podaci bili bezbedni (kriptozaštita,pseudoanomizacija idr).

6.     PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Vremenski period čuvanja podataka Vaših podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

Periodi čuvanja podataka ukoliko ih moguće odrediti navedenu kod svakog osnova obrade.

7.     BEZBEDNOST

 Podaci o ličnosti se čuvaju u bezbednoj bazi podataka. Pristup podacima o ličnosti dozvolјen je samo ovlašćenim zaposlenima i samo koristeći odobrene pristupe na bezbedan način. Podaci o ličnosti će se obrađivati u elektronskom obliku na automatizovan način ili u štampanom obliku na neautomatizovani način. Rukovalac je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi osigurao dovolјnu zaštitu podataka o ličnosti, odabrao i pregledao odgovarajuće obrađivače.

8.     PRIJAVLЈIVANJE KRŠENJA PODATAKA O LIČNOSTI

PHOENIX grupa, koja takođe uklјučuje Apotekarsku ustanovu BENU, uspostavila je online sistem izveštavanja koji omogućava zaposlenima, poslovnim partnerima, kupcima i trećim licima da lako prijavaljuju kršenja podataka o ličnosti.

Svi izveštaji se shvataju ozbilјno i odmah se rešavaju. Svako znanje može poslužiti i za dalјe pobolјšanje zaštite podataka o ličnosti. 

Online sistem izveštavanja (platforma PHOENIX grupe) dostupan je ovde:

https://phoenixgroup.integrityplatform.org/

Platforma je na srpskom jeziku i sadrži pitanja koja se mogu koristiti za lako izveštavanje. 

Prilikom prijavljivanja, naši zaposleni se pridržavaju internih smernica, posebno Politike privatnosti.

Za ostale dajemo odgovore na najčešća pitanja:

Šta je kršenje privatnosti?

To su događaji koji su doveli ili bi mogli dovesti do (i) slučajnog ili namernog gubitka podataka o ličnosti (u elektronskoj ili papirnoj formi), (ii) uništavanja podataka ili (iii) neovlašćenog pristupa podacima.

Kada treba da prijavim takav incident?

U određenim slučajevima rukovalac podacima o ličnosti dužan je da prijavi Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti povredu bezbednosti podataka o ličnosti u roku od 72 sata od trenutka kada je za to saznao. Stoga, ako utvrdite kršenje podataka o ličnosti gde naša kompanija deluje kao administrator, nemojte se ustručavati da odmah prijavite incident.

Koje incidente treba prijaviti i kako?

Svi incidenti sa podacima o ličnosti prijavlјuju se pomoću online sistema izveštavanja. Ozbilјnost i uticaj procenjuje sam rukovalac podataka o ličnosti. Ako platforma PHOENIX grupe nije u funkciji, možete kontaktirati dpo@benu.rs; naš zaposleni tada takođe obaveštava svog rukovodioca.

Šta se dešava nakon što pošalјem poruku?

Tim za privatnost pregledaće izveštaj o incidentu i kontaktiraće vas za više informacija ili će vam, ako je potrebno, pomoći u radnjama za rešavanje uticaja takvog događaja.

BENU osigurava da u slučaju povrede ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, obaviesti Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, osim ako nije verovatno da će povreda ličnih podataka prouzrokovati rizik za prava i slobode pojedinca.

Shodno odredbama Zakona, bez nepotrebnog odlaganja obavestićemo ćemo lica o povredi ličnih podataka.

9. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti je podložna izmenama. BENU će redovno vršiti ažuriranje Politike privatnosti na ovom sajtu.

Ažurirano dana 10.01.2024. godine

 

Kontakt formular