Korpa

Korpa je prazna. Ubacite proizvode koji su Vam potrebni.

ZAHTEV ZA REKLAMACIJU

Štampa

ZAHTEV ZA REKLAMACIJU

 

Ime: _____________________________________________________________________________

Prezime: _________________________________________________________________________

Adresa: __________________________________________________________________________

Broj mob. telefona: _________________________________________________________________

E-mail adresa: _____________________________________________________________________

 

Oznaka artikla i veličina (podaci iz računa):

_________________________________________________________________________________

Opis reklamacije: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Datum prijema robe: ________________________________________________________________

Broj računa: _______________________________________________________________________

Cena kupljenog proizvoda: ___________________________________________________________

 

 

Potrošač svojim potpisom potvrđuje:

 

- Da je saglasan da mu prodavac Odluku po podnetoj reklamaciji dostavi u roku od 8 dana elektronskim putem na njegovu e-mail adresu;

 

- Da je saglasan da se kao datum podnošenja reklamacije tretira datum kada prodavac primi preporučenu pošiljku na adresu AU BENU, Bore Stankovića 2, Makiš, Beograd

 

Da je u slučaju opravdane reklamacije njegov zahtev iz reklamacije:

  1. Opravka proizvoda sa nedostatkom
  2. Zamena proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan
  3. Povraćaj plaćene kupoprodajne cene

 

(obavezno označiti jednu od ponuđenih opcija)

 

 

Potrošač je upoznat sa sledećim:

  • Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.
  • Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost
  • Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

Potpis kupca: _______________

 

 

Obrazac Zahteva odštampati, popuniti sve tražene podatke i potpisati. Zahtev zajedno sa kopijom računa ili drugim dokazom o kupovini, dostaviti mailom na online@benu.rs, nakon čega će kurir doći na Vašu adresu i preuzeti zahtev zajedno sa reklamiranom robom, računom, kopijom računa ili drugim dokazom o kupovini.

Kontakt formular