HUMANITARNA ORGANIZACIJA DEČJE SRCE

SREĆNA PORODICA ZADOVOLJNA DECA

Organizacija Dečje srce osnovana je 2001. godine sa misijom da pruži profesionalnu podršku osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama uz pomoć stručnjaka, sa jasnom vizijom da se eliminišu predrasude i podstakne socijalna inkluzija takvih osoba u društvenu zajednicu.

 

Pre samo 10 godina osobe sa smetnjama u razvoju živele su u zatvorenim institucionalnim uslovima ili u okviru porodičnih azila svojih bioloških, srodničkih ili hraniteljskih porodica, društveno diskriminisane i nevidljive. Mi s tim nismo mogli da se pomirimo, morali smo nešto konkretno da preduzmemo, da ohrabrimo i edukujemo porodice, da edukujemo zajednicu, pokrenemo socijalne usluge, utičemo na promene zakona.

Humanitarna organizacija Dečje srce nakon 15 godina neumornog rada na podizanju kvaliteta života te ciljne grupe ostvarila je kontakte sa preko 340 porodica sa teritorije Grada Beograda i s preko 250 hraniteljskih porodica koje brinu o osobama sa smetnjama u razvoju i prepoznala potrebu da  strukturiše, razvije i pokrene uslugu Predah za roditelje dece sa smetnjama u mentalnom razvoju. Danas još intenzivnije radimo da bismo mladima sa smetnjama u razvoju omogućili lakši pristup svim društvenim resursima i uključili ih u svakodnevne aktivnosti.

Zašto je usluga Predah toliko važna za porodicu osobe sa smetnjama u razvoju i za život lokalne zajednice u celini?

Usled činjenice da njihova deca nikada ne dostignu pun stepen samostalnosti, roditelji dece sa smetnjama u razvoju postaju žrtve večite brige o njima i usled toga izgube svoj lični, profesionalni i društveni identitet. Ova situacija slikovito je opisana u rečima roditelja dece sa smetnjama u razvoju: „Petnaest godina nisam otišao na utakmicu ili s društvom jer nemam kome ostaviti dete čak ni na sat vremena.”; „Baba i deda kažu da ne mogu privremeno da ga čuvaju jer nemaju snage i ne znaju kako.”;  „Zamislite naš život kad jedno od nas treba da ode na pregled ili u bolnicu na više dana.”; „Mi kod najbližih ne idemo ni na svadbe ni na sahrane jer nemamo kod koga da ostavimo dete, a ne možemo da ga vodimo na javna mesta jer se plaši galame, smeta mu gužva i postaje nervozan kada nije u poznatom prostoru.”

Iskustva roditelja navela su nas da se zapitamo da li roditelji dece sa smetnjama u razvoju imaju isti kvalitet života kao i drugi roditelji? Da li imaju iste potrebe kao i drugi roditelji? Imaju li priliku da se samorealizuju kroz posao, šire socijalne odnose i da odvoje vreme samo za sebe? Koliko je društvo u moralnoj obavezi da razvije sistem podrške roditeljima kojima je oduzeto pravo na individualne aktivnosti usled stalne brige o detetu sa smetnjama u razvoju?

USLUGA PREDAH – TREĆI RODITELJ

Predah je standardizovana usluga u okviru lokalne zajednice u kojoj dete ili osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju može ostati pod stručnim nadzorom od jednog sata do 15 dana. Predah stanovanje je visokokvalitetna usluga koja sigurno, kvalitetno i svrsishodno zbrinjava osobe sa smetnjama u razvoju i na taj način rasterećuje ostale članove porodice.

S obzirom na to da roditelji neće moći večno da se brinu o svom nesamostalnom članu, osamostaljivanje na kojem se insistira u Predah smeštaju neophodno je u procesu sprečavanja institucionalizacije i pripreme za život u okviru usluge – stanovanje uz podršku – u porodičnom okruženju koje je najhumanije za svakog čoveka.

Koliko je ta usluga razvijena u lokalnim zajednicama i kolika je potreba za njom?

Istraživanja pokazuju da u Beogradu potrebu za takvom uslugom ima 356 dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Uprkos tome, ona nije zaživela u dovoljnoj meri i potrebno je dodatno podržati razvoj i strukturisanje, kao i održavanje te usluge u kontinuitetu kako bi se u što većoj meri održali kvalitetni odnosi unutar porodica koje imaju člana sa smetnjama u razvoju. Današnje porodice izložene su brojnim izazovima savremenog načina života, koji se dodatno povećavaju kada je u porodici osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. Upravo zato treba da osnažimo i podržimo porodicu, jer samo funkcionalna porodica može konstruktivno, razvojno i podsticajno da deluje na svakog pojedinca unutar nje.

Zašto je usluga Predah razvojno podsticajna za decu ili mlade osobe sa smetnjama u razvoju?

Za vreme boravka u Predah smeštaju dete/osobu sa smetnjama u mentalnom razvoju aktivno stimulišu stručnjaci:

– aktivnosti koje se realizuju podsticajne su i primerene osobama koje borave u Predah smeštaju,

– aktivnosti su individualizovane i dete koje boravi u Predah smeštaju postepeno se privikava na razdvojenost od roditelja, što je prirodna razvojna potreba svakog deteta,

– dete u okviru ove usluge upoznaje vršnjake, socijalizuje se i širi socijalne kontakte i iskustva.

Kako pružiti podršku onima kojima je ona najpotrebnija?

Kao organizacija koja već više od 15 godina aktivno pruža podršku deci i mladima sa smetnjama u mentalnom razvoju, osetili smo potrebu da animiramo zajednicu da zajedno razvijamo i kontinuirano pružamo visokokvalitetnu uslugu Predah smeštaja. Upravo zato želimo da pozovemo sve ljude koji dobrom voljom, znanjem, društvenim uticajem ili na neki drugi način žele da budu partneri u tom humanom zadatku pružanja podrške osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Humanitarna organizacija Dečje srce do sada je prikupila 136.000 dinara za realizaciju te aktivnosti. Za pokretanje usluge, prilagođavanje prostora, nabavku didaktičkog materijala, pripremu osoblja potrebno je prikupiti ukupno 842.000 dinara. Pozivamo vas da učestvujete u akciji prikupljanja sredstava, da dođete i vidite kako smo upotrebili vaša sredstva. Otvoreni smo za sve oblike saradnje za koje mislite da bi bili pogodni.

O našem radu možete se informisati na  sajtu www.decjesrce.rs , a naši telefoni su 011/ 334 88 06; 011/ 334 95 89; 064/813 56 23, kontakt osoba Ana Spasić, programski konsultant.